SVARĪGA INFORMĀCIJA 

2019. gada 1. janvāra valsts veselības apdrošināšanas ietvaros iedzīvotāji, kuri nebūs apdrošināti, varēs saņemt pamata "groza" valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus, piemēram, neatliekamo medicīnisko palīdzību, ģimenes ārsta praksē sniegto palīdzību u.c. Savukārt pilnais valsts apmaksāto medicīnas pakalpojumu "grozs" ietver ievērojami plašāku pakalpojumu klāstu un būs pieejams:


 • legālajiem darba ņēmējiem, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā;
 • valsts apdrošinātajām iedzīvotāju grupām, kuras ir sociāli mazaizsargātas (bērni, pensionāri, invalīdi, NVA reģistrējušies bezdarbnieki u.c.);
 • iedzīvotājiem, kuri ir brīvprātīgi veikuši veselības apdrošināšanas iemaksas.

Vairāk informācijas par Valsts apdrošināšanu lasiet: www.vmnvd.gov.lv

Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos un hronisku slimību saasinājuma gadījumos, iedzīvotāji var vērsties:

Pie ģimenes ārstiem un feldšeriem ĀRPUS ĢIMENES ĀRSTA DARBA LAIKA

 • Zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001, medicīniskus padomus Latvijas iedzīvotājiem sniedz latviešu valodā, krievu valodā un angļu valodā.
 • Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 nav paaugstinātas maksas tālrunis. Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem par zvaniem uz fiksēto Rīgas diapazona numuru. Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora
 • Uz numuru 66016001 var zvanīt iedzīvotāji no visas Latvijas un no visiem telekomunikāciju operatoriem.
 • Zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, vispirms tiek atskaņots paziņojums par tālruni un par to, ka saruna tiks ierakstīta. Pēc paziņojuma izskanēšanas zvanu pieņem pirmais brīvais mediķis. Ja zvanīšanas brīdī visi mediķi būs aizņemti, sarunu novirzīs gaidīšanas režīmā līdz kāds no mediķiem būs brīvs.
 • Zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, zvanītājs var palikt anonīms. Lai nepieciešamības gadījumā varētu pārzvanīt (ja pārtrūkst saruna), mediķis lūgs informāciju par zvanītāju (vārdu, tālruņa numuru, atrašanās vietu).


Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa mediķis sniegs medicīniskus padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos, kad nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Var būt situācijas, kad bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista palīdzības zvanītāja problēmu nevar atrisināt, šādos gadījumos mediķis ieteiks pēc iespējas ātrāk doties pie ārsta vai arī pāradresēs zvanu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, ja sūdzības par veselību būs tādas, kas apdraud veselību vai dzīvību.

 • vērsties pie dežūrārstiem
 • doties uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktiem
 • vērsties slimnīcu uzņemšanas nodaļās
113 ātra palīdzība

Zvanu 113 ātrajai palīdzībai ir jāizmanto tad, ja veselībai un dzīvībai draud briesmas.

BEZMAKSAS INFORMATĪVO TĀLRUNI 80001234 

Informāciju par visām valsts apmaksātajām veselības aprūpes iespējām iedzīvotāji var iegūt arī zvanot uz Nacionālā veselības dienesta


Informācija personām ar funkcionāliem traucējumiem

Pacienta iemaksa un no pacienta iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju grupas 

Tās apmēru nosaka valsts un tā ir vienāda visās Latvijas ambulatorajās ārstniecības iestādēs.

Maksas pakalpojumi:


Pacients pats sedz visu medicīniskā pakalpojuma cenas samaksu. Šo cenu nosaka veselības iestāde, kurā pacients ārstējas.


Kādos gadījumos pacienti izvēlas maksas pakalpojumus?


1. Nepieciešamo medicīnisko pakalpojumu valsts neapmaksā.
2. Pacients nevēlas gaidīt valsts apmaksāto pakalpojumu rindā.
3. Nav ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums.
4. Speciālists, kurš rakstījis nosūtījumu, nav līgumattiecībās ar valsti.

Apskatīt cenas